Advertisement
Hà Nội Danh Từ Thời Gian 2016


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement


Tiếng anh: Lunar Calendar

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đưa cẳng tay thẳng đứng,cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Sau đó nhấp đầu ngón trỏ và ngón cái với nhau 2 lần. Môi mím lại.  
Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

Chủ Nhật / Chúa Nhật
Sunday

Hà Nội Danh Từ Thời Gian
2016

Xem Video
ngày mai
tomorrow

Hà Nội Danh Từ Thời Gian
2016

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi để ngón cái chạm vào thái dương bên phải. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đẩy cổ tay bật ra cho cẳng tay gần như dựng


Xem Video
xe taxi
taxi/ cab

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông
2016

"Bàn tay trái xòe ra làm theo hình dạng sau, rồi đặt nằm úp trước ngực. Các đầu ngón tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình dạng sau, rồi đặt 2 ng


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Thời Gian

tháng 11 - tháng mười một
November

Hà Nội Danh Từ Thời Gian
2016

Xem Video
hôm nay

Hà Nội Thời Gian
2006

Hai bàn tay khép úp song song mặt đất rồi lật ngửa hai bàn tay lên trên.


Xem Video
tháng (số lượng)
month

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời Gian
2016

Bàn tay trái xòe ra còn bàn tay phải thì nắm lại. Đặt 2 tay thẳng đứng cao ngang cổ. Lòng bàn tay trái hướng sang phải. Lòng bàn tay phải hướng ra ngoài.Kéo tay


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hà Nội

thư điện tử

Hà Nội Tin học
2006

Hai tay xoè đặt trước tầm ngực, hai lòng bàn tay hướng vào nhau rồi đưa hai đầu ngón giữa chạm vào nhau hai lần. Sau đó tay trái khép, bàn tay khum, đặt tay


Xem Video
cài đặt

Hà Nội Tin học
2006

Tay trái ngửa lòng bàn tay hướng lên trên. Tay phải từ từ kéo nhẹ các ngón tay từ cổ tay đến mũi bàn tay


Xem Video
bố cục

Hà Nội Tin học
2006

Hai bàn tay khép, dựng trước trước hai bên tầm vai, lòng bàn tay hướng vào nhau. Sau đó chuyển úp bàn tay trái trước tầm ngực và úp bàn tay phải trước tầm


Xem VideoAdvertisement

Advertisement


Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam