Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép, đặt ngửa trước tầm ngực, tay phải hơi chụm đặt vào lòng bàn tay trái rồi đưa tay phải lên miệng hai lần.