Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hay bàn tay xoè đưa chếch về trái rồi giựt mạnh hai tay sang phải đồng thời các ngón tay nắm lại.