Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to eat an apple

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải co lại giống hình vẽ. Đặt bàn tay phải trước miệng.Lòng bàn tay hướng vào mặt; đầu ngón tay hướng sang bên trái. Kéo tay xuống dưới 1 lần."