Thành Phố Hồ Chí Minh Cụm Động Từ Hành động 2016


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTiếng anh: to eat a milk fruit/ star apple

Cách làm ký hiệu

"Tay trái hơi chum lại như hình vẽ. Tay phải làm theo hình vẽ sau. Đặt tay trái trước bụng trên. Lòng bàn tay hướng lên. Tay phải chuyển động như múc thức ăn từ tay trái và đưa lên miệng."
Tài liệu tham khảo


Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

phát âm

Bình Dương Hành động
2006

Tay phải chúm đặt mu bàn tay hờ trứơc miệng rồi đẩy ra hai lần đồng thời các ngón tay mở ra.


Xem Video
chia

Bình Dương Hành động
2006

Bàn tay trái khép đặt ngửa trước tầm ngực, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra, hai ngón đó hở rồi đẩy chỉa vào giữa sống lưng bàn tay trái.


Xem Video
chúc mừng

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động
2006

Hai bàn tay chấp lại lạy một cái trước ngực. Hai bàn tay các ngón mở, đưa lên hai bên vai, lắc hai bàn tay cùng lúc mộti cái.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

rẽ phải

Bình Dương Giao Thông
2006

Bàn tay phải khép, đưa tay ra trước, lòng bàn tay hướng sang trái rồi uốn cổ tay đưa bàn tay quay sang phải, lòng bàn tay hướng ra trước, đồng thời đặt úp b


Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam