Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016


Từ đồng nghĩa: Vương quốc Anh
Tiếng anh: United Kingdom (UK)

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lại rồi để bàn tay dựng đứng, cao ngang cổ. Lòng bàn tay hướng vào trong. Xoay cổ tay cho lòng bàn tay hướng ra ngoài và đổi bàn tay thành hình dạng bên