Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: pond

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm giống nhau theo hình vẽ. Hai tay đưa vòng ra phía trước cách bụng khoảng 1 cẳng tay. Đầu ngón tay chạm vào nhau. Kéo 2 tay ra xa theo vòng tròn rồi chạm 2 cổ tay vào nhau.