Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thiên nhiên 2016


Tiếng anh: pond

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình vẽ. Hai tay đặt nằm úp trước bụng và cách bụng khoảng 1 bàn tay. Hai đầu ngón trỏ chạm nhau. Kéo 2 tay vào người theo vòng tròn rồi chạm 2 ngón tay vào nhau. Sau đó chuyển bàn tay phải theo hình dạng sau rồi đặt nằm ngửa trước bụng và lắc nhẹ qua lại.