Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Trang phục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đưa lên kéo nhẹ vào ngực áo.Sau đó hai bàn tay nắm lỏng, đưa lên chạm hai bên vai rồi từ vai kéo theo đường cong vào đến giữa ngực.