Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Lễ hội 2016


Tiếng anh: magic

Cách làm ký hiệu

"Hai tay xuôi theo thân mình. Cẳng tay giơ lên cao ngang ngực và song song với nhau. Bàn tay chụm lại như hình vẽ rồi bung ra. Làm 2 lần"

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác