Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Danh Từ Số đếm 2016


Tiếng anh: third

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình dạng 1 rồi đặt bàn tay trước ngực. Lòng bàn tay hướng vào người. Bàn tay phải làm theo hình 2. Ngón trỏ của bàn tay phải chỉ vào ngón đeo nhẫn của bàn tay trái.