Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Danh Từ Số đếm 2016


Tiếng anh: three times

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái phải như hình vẽ. Đưa tay lên ngang mặt bên phải. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Xoay cổ tay vào trong."