Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời Gian 2016


Tiếng anh: three years

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái nắm lại theo hình vẽ. Tay phải làm theo hình vẽ. Tay phải đặt chéo trên tay trái và để trước bụng. Đưa tay phải ra ngoài vòng xuống dưới tay trái kéo lên và đặt lại trên tay trái."