Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Tiền bạc 2016


Tiếng anh: three thousand VND

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên. Để bàn tay hơi thẳng đứng trước ngực. Lòng bàn tay hướng vào người. Đánh bàn tay xuống dưới, bên trái.