Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Danh Từ Số đếm Tiền bạc 2016


Từ đồng nghĩa: Ba trăm nghìn đồng
Tiếng anh: three hundred thousand VND

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ. Đưa tay lên cao ngang vai. Bắp tay sát vào thân người. Lòng bàn tay hướng vào người. Kéo tay sang bên phải theo chiều ngang đồng thời các đầu ngón tay co lại.