Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016
Advertisement


Tiếng anh: uncle

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải nắm lại theo hình vẽ sau. Đặt bàn tay sao cho lưng 4 ngón tay chạm vào dưới cằm. Lòng bàn tay hướng vào trong người. Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đặt tay phải sao cho lòng bàn tay hướng sang trái và các đầu ngón tay chạm vào dưới cằm. Kéo tay xuống một ít rồi nắm tay lại như sau "

Advertisement


Advertisement