Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: North Pole

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình dạng sau rồi dựng đứng trước ngực. Lòng bàn tay hướng sang trái. Tay phải xòe ra và vỗ nhẹ trên đầu ngón tay trái vài lần

Advertisement


Advertisement