Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Xã hội 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: Hồ Chí Minh
Tiếng anh: Uncle Ho

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải nắm lại theo hình vẽ sau. Đặt bàn tay nằm ngang sao cho phần lõm giữa ngón cái và ngón trỏ chạm vào dưới cằm. Lòng bàn tay hướng vào trong người."

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement