Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Xã hội 2016


Từ đồng nghĩa: Hồ Chí Minh
Tiếng anh: Uncle Ho

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi đặt tay bên dưới cằm. Lòng bàn tay hướng vào người. Kéo tay xuống dưới đồng thời nắm tay lại."
Advertisement


Advertisement