Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Nghề nghiệp 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: Y sĩ/ thầy thuốc
Tiếng anh: doctor

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm cùng hình dạng như hình vẽ sau. Đặt 2 ngón trỏ của 2 bàn tay theo hình chữ thập. tay phải trên, tay trái ở dưới. Đưa 2 tay lên chạm vào giữa trán."

Advertisement


Advertisement