Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Chưa có thông tin


Ký Hiệu cùng phân loại Sức khỏe - Bộ phận cơ thể

tròng đen (mắt)

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Ngón trỏ phải chỉ vào mắt, sau đó đưa lên vuốt ngang theo đường lông mày phải.


Xem Video
mang nặng đẻ đau

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Tay trái khép, úpra trước rồi nâng từ từ lên cao, đồng thời tay phải nắm đập đập vào ngực nhiều lần, nét mặt diển cảm.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí MinhTin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam