Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: card

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ sau. Cẳng tay giơ thẳng đứng bên phải, cao gần bằng đầu. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kéo ngón cái và ngón trỏ chụm lại đồng thời đẩy khuỷu tay xuống một chút.
Advertisement


Advertisement