Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên Vị trí - Nơi chốn 2016
Advertisement


Tiếng anh: beach

Cách làm ký hiệu

"Tay trái làm theo hình vẽ sau. Đặt tay trái ngang song song với thân người. Lòng bàn tay hướng xuống. Bàn tay phải làm theo hình vẽ sau. Đặt tay phải vuông góc với tay trái. Lòng bàn tay hướng xuống. Di chuyển tay phải từ phải sang trái đồng thời rung nhẹ các ngón tay."

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement