Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016
Advertisement


Tiếng anh: exercise

Cách làm ký hiệu

"hai tay làm theo hình vẽ sau. Đặt 2 tay lên vai sao cho các đầu ngón tay chạm vào 2 vai và 2 bắp tay xuôi theo thân mình."

Advertisement


Advertisement