Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Giáo Dục 2016
Advertisement


Tiếng anh: exercise

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe ra rồi để bàn tay trái nằm ngửa còn bàn tay phải thì nằm úp trên tay trái.Các đầu ngón tay hướng ra ngoài. Tay phải vu ốt lòng bàn tay trái từ đầu ngón tay đến cổ tay. Sau đó.dựng tay trái nằm ngang và đổi thành hình dạng 1. Lòng bàn tay hướng vào người.Đầu ngón tay hướng sang phải. Bàn tay phải làm theo hình 2 và đặt dựng ,chạm vào cạnh ngón trỏ trái. kéo bàn tay phải qua lại 2 lần.

Advertisement


Advertisement