Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Từ đồng nghĩa: chặt
Tiếng anh: to chop

Cách làm ký hiệu

"Hai tay làm như hình vẽ. Hai cẳng tay chéo nhau, đặt ngang bụng và cách nhau khoảng 1 gang tay. Tay phải ở trên tay trái. Lòng bàn tay trái hướng lên và đầu ngón tay hướng sang phải. Lòng bàn tay phải hướng sang trái; đầu ngón tay hướng ra ngoài. Tay phải chặt xuống sao cho cạnh của bàn tay chạm vào lòng bàn tay trái."
Advertisement


Advertisement