Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: push a doorbell

Cách làm ký hiệu

Tay trái làm theo hình 1 rồi đặt thẳng đứng trước ngực. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình 2. Ấn đầu ngón cái vào lưng bàn tay trái.
Advertisement


Advertisement