Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to push a doorbell

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm theo hình 1 rồi để dựng đứng ngang trước ngực. Lòng bàn tay hướng sang trái. Nhấn ngón cái ra phía trước. Sau đó, chuyển thành hình dạng 2 rồi đưa cao lên trên đầu. Lòng bàn tay hướng xuống. Lắc bàn tay qua lại vài lần. "
Advertisement


Advertisement