Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Từ đồng nghĩa: thâm tím
Tiếng anh: bruise

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm theo hình 1 rồi đặt áp vào má phải. Sau đó đổi tay thành hình dạng 2 rồi đưa lên trên. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đầu ngón tay hướng lên. "