Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: bận rộn
Tiếng anh: busy

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình vẽ. Đặt 2 ngón của tay phải chạm vào trán. Lòng bàn tay hướng vào trong."

Advertisement


Advertisement