Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: dơ bẩn
Tiếng anh: dirty

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đặt tay trước miệng. Lòng bàn tay hướng vào người. Búng 2 ngón tay ra 2 lần. Mặt nhăn lại và miệng hơi trề ra.

Advertisement


Advertisement