Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Xã hội 2016


Tiếng anh: friend

Cách làm ký hiệu

Hai tay để ngang bụng. Tay phải trên, tay trái dưới và vỗ tay 2 cái. ( hai tay nắm vào nhau)
Advertisement


Advertisement