Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: bồn cầu/ cầu tiêu
Tiếng anh: a toilet/ a loo

Cách làm ký hiệu

Tay trái làm theo hình 1 rồi đặt nằm ngang trước bụng. Lòng bàn tay hướng sang phải. Tay phải làm theo hình 2 rồi vỗ trên bàn tay trái 2 lần.

Advertisement


Advertisement