Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016
Advertisement


Tiếng anh: teethbrush

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ bên rồi đặt tay lên miệng. Lòng bàn tay hướng vào người. Đầu ngón tay hướng sang trái.Đưa ngón tay qua lại 2 lần. Miệng mở ra; răng cắn lại.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement