Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016
Advertisement


Tiếng anh: chess

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt nằm ngửa trước bụng. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải thì làm theo hình 2 rồi đặt chạm vào bàn tay trái 2 lần (ở gần cổ tay rồi chân ngón tay) "

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement