Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: balcony

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm theo hình dạng sau. Đầu ngón tay phải chạm vào phía ngoài của đầu ngón tay trái. Đặt 2 bàn tay với tư thế trên nằm ngang trước bụng và cách bụng khoảng một bàn tay. Sau đó kéo 2 tay vào người đồng thời đưa đầu ra ngoài và cúi nhìn xuống. "
Advertisement


Advertisement