Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Thể dục - Thể thao 2016
Advertisement


Từ đồng nghĩa: bắn cung tên
Tiếng anh: to shoot an arrow

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm theo hình dạng sau rồi đưa cao ngang mặt. Tay trái để thẳng đứng. Bàn tay phải gần như vuông góc với bàn tay trái. Hai đầu ngón tay của các bàn tay gần như chạm nhau. Sau đó kéo tay phải ra phía sau và để lên mắt phải. Khi đến mắt thì bung ngón cái và ngón trỏ lên. Lòng bàn tay lúc này hướng ra ngoài. "

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement