Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016
Advertisement


Tiếng anh: a map

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm theo hình vẽ. Đặt tay phải trước mặt. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Di chuyển bàn tay theo hình chữ S từ trên xuống dưới."

Advertisement


Advertisement