Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: a map

Cách làm ký hiệu

Tay trái xòe ra và đặt nằm ngửa trước bụng. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi để tay phải nằm úp phía trên tay trái. Đầu ngón tay hướng ra. Đưa bàn tay phải theo hình chữ S.
Advertisement


Advertisement