Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016


Tiếng anh: classmate

Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm lấy tay trái và đặt ngang trước bụng dưới. Hai lòng bàn tay hướng vào người. Sau đó bàn tay phải chụm lại như hình sau và đưa lên chạm vào giữa trán.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác