Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: ask (you ask me)

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải lảm như hình vẽ. Đặt 2 ngón tay ở phía trước và cách xa mặt khoảng 2 bàn tay. Lòng bàn tay hướng sang trái. Kéo cẳng tay về phía miệng. "
Advertisement


Advertisement