Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Từ đồng nghĩa: trăn trở
Tiếng anh: to concern

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi đưa tay lên đầu, phía bên phải. Các ngón tay nhúc nhích lên xuống. Đầu ngả qua trái rồi qua phải. Mắt và chân mày nhíu lại."
Advertisement


Advertisement