Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Thể dục - Thể thao 2016
Advertisement


Tiếng anh: to fire a rifle

Cách làm ký hiệu

"Tay trái làm theo hình vẽ 1 rồi đặt nằm ngửa cao ngang mắt.Đầu ngón tay hướng ra ngoài.Tay phải làm theo hình vẽ 2 rồi đặt gần phía trong tay trái. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo giật 2 bàn tay vào phía trong người. Mắt nhíu lại và đầu hơi nghiên một bên."

Advertisement


Advertisement