Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016
Advertisement


Tiếng anh: best friend

Cách làm ký hiệu

"Hai tay nắm lại như hình vẽ Hai tay áp vào nhau và đặt trước bụng. Đẩy nhẹ 2 tay cùng lúc ra phía trước. "

Advertisement


Advertisement