Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEO



Danh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: altar table

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm theo hình vẽ bên và đặt nằm úp ngang đầu rồi kéo ra 2 bên theo chiều ngang. Sau đó chắp 2 tay lại và đặt trước ngực và xá nhẹ.








Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác



Advertisement