Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Trung tâm nghiên cứu phát triển Bền Vững - CSDS
Thành Phố Hồ Chí Minh 2018


Tiếng anh: Campain Board of the Southern Vietnam Deaf Organisation

Cách làm ký hiệu

Ban: 2 tay nắm, 2 ngón cái thẳng, 2 tay chạm, lòng bàn tay hướng vào nhau, chuyển động tay ra 2 bên. Vận động: 2 bàn tay thẳng, khép các ngón tay, chuyển động 2 tay so le nhau sao cho đầu các ngón tay chạm khuỷu tay trong. Hội người Điếc miền Nam: hai tay trước tầm ngực, xòe mở các ngón tay; lòng bàn tay trái hướng vào người, đầu ngón tay hướng sang trái; lòng bàn tay phải hướng ra trước, đầu ngón tay hướng lên; hai lòng bàn tay chạm nhau, tay phải chuyển động sang phải nửa vòng cung.


Ký Hiệu cùng phân loạiAdvertisement


Advertisement