Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: love (you love me)

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng sau rồi. Đặt hướng về phía của đối phương. Lòng bàn tay hướng vào mình. Đầu ngón trỏ hướng lên. Sau đó kéo tay hướng vào mình.
Advertisement


Advertisement