Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016
Advertisement


Tiếng anh: degree/ certificate

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay cùng nắm lại làm theo hình dạng sau Tay trái đặt nằm ngửa, phía dưới. Tay phải nằm úp phía trên.Hai tay cách nhau khoảng 1 bàn tay. Hai bàn tay để trước người sau đó đưa nhẹ ra ngoài."

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement