Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: equal

Cách làm ký hiệu

Đặt hai lòng bàn tay úp xuống và di chuyển theo chiều ngang, từ ngoài vào trong, làm 1 lần
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement