Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016


Tiếng anh: cake

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái nắm lại giơ ngang trước bụng. Lòng bàn tay hướng vào người. Hai tay làm theo hình vẽ sau. Đặt 2 ngón trỏ chạm vào 2 khóe miệng rồi kéo vòng ra phía trước cho 2 bàn tay chạm nhau.Lúc này lòng bàn tay hướng vào trong.
Advertisement


Advertisement